O NAMA OGLASI PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA ZANIMANJA OSPOSOBLJAVANJA ENERGETIČARI ADR REFERENCE KONTAKT
ADR

EDUCA d.o.o. sa svojim poslovnim partnerima provode ospsobljavanje vozača/ica vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prijevozu.

Vozači/ice vozila za prijevoz opasnih tvari stručno se osposobljavaju sukladno Europskom sporazumu o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari kroz pohađanje:

Sustav, plan i program osposobljavanja izrađeni su u skladu sa Zakonom o prijevozu opasnih tvari (NN, 79/07) i Pravilnikom o stručnom osposobljavanju vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu (NN, 96/09) te Europskom sporazumu o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari.

Osposobljavanje je namijenjeno osobama koje prevoze opasne tvari, pripremaju opasne tvari za transport, utovaruju ili istovaruju opasne tvari te nadziru ili organiziraju rad vezan za prijevoz opasnih tvari.

Osposobljavanju mogu pristupiti osobe s navršenom 21 godinom koje imaju jednu godinu radnog iskustva na poslovima vozača/-ice teretnog vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 3,5 t.

Osposobljavanje traje pet dana, a ispit se polaže usmenim/pismenim putem.

Polaznici koji polože ispit dobivaju Uvjerenje o osposobljenosti za prijevoz i sudjelovanje u prijevozu opasnih tvari (iskaznicu o rukovanju opasnim tvarima), a vozači temeljem uvjerenja dobivaju ADR potvrdu o osposobljenosti vozača za prijevoz opasnih tvari u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture.

Troškovi po polazniku obuhvaćaju predavanja, nastavnu dokumentaciju, provjeru znanja i uvjerenje, a propisani su Odlukom o visini naknada za osposobljavanje vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu (NN, 138/09) te iznose uvećano za PDV:

1. Osnovni tečaj 1.000,00 kn
2. Dopunski tečaj za prijevoz u cisternama 400,00 kn
3. Dopunski tečaj za prijevoz klase 1 300,00 kn
4. Dopunski tečaj za prijevoz klase 7 300,00 kn
5. Tečaj obnove znanja osnovnog tečaja 600,00 kn
6. Tečaj obnove znanja za prijevoz u cisternama 250,00 kn
7. Tečaj obnove znanja za prijevoz klase 1 150,00 kn
8. Tečaj obnove znanja za prijevoz klase 7 150,00 kn