O NAMA OGLASI PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA ZANIMANJA OSPOSOBLJAVANJA ENERGETIČARI ADR REFERENCE KONTAKT

ENERGETSKA ZVANJA

PRIPREMNI TEČAJ ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA ENERGETSKA ZVANJA

Rukovanje energetskim postrojenjem dopušteno je samo stručnim radnicima koji imaju položen stručni ispit za rukovanje tim postrojenjem.

Uvjeti za polaganje ispita za rukovanje energetskim postrojenjima regulirani su Zakonom o energiji (NN br. 120/12 i 14/14) i Pravilnikom o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN br. 88/14).

EDUCA d.o.o. organizira pripremne tečajeve za polaganje stručnih ispita za energetska zvanja sukladno Zakonu o energiji (NN br.120/12 i 14/14) i Pravilniku o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN br.88/14):

Kandidati koji se prijavljuju za osposobljavanje i polaganje stručnog ispita moraju ispunjavati uvjete propisane Pravilnikom (stupanj i vrstu stručne naobrazbe, radno iskustvo i praktičnu osposobljenost pod vodstvom mentora koji ima važeći dokument o vlastitoj osposobljenosti).

Izvješće mentora mora biti dostavljeno zaključno s ispunjavanjem prijave za polaganje stručnog ispita. Vrijeme praktičnog osposobljavanja je od 3 do 6 mjeseci.

Prijavljeni kandidati će prije početka osposobljavanja dobiti potrebnu literaturu i raspored predavanja.

Teoretski dio osposobljavanja prilagođen je pojedinom zanimanju i realizira se prema planu kroz određeni broj sati predavanja.

Trajanje tečaja ovisi o planu i programu, kao i o praktičnoj osposobljenosti za pojedina energetska zvanja.

Termini i cijene za navedene tečajeve određuju se prema dogovoru i ovise o broju prijavljenih polaznika.

Na zahtijev naručioca nastava se može organizirati i u poslovnom prostoru tvrtke koja upućuje polaznike. Za veće obrazovne skupine iz iste tvrtke odobravamo posebne popuste.

Nakon održane nastave pristupa se provjeri znanja pred ispitnom komisijom Ministarstva energtike i zaštite okoliša Republike Hrvatske.

Polazniku koji položi stručni ispit izdaje se Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za upravljanje energetskim postrojenjima određenog energetskog zvanja.

Uvjerenje vrijedi 5 godina. Nakon toga polaznik je dužan svakih pet godina potvrđivati svoju teorijsku osposobljenost povremenom provjerom znanja.